Avfuktare

AvfuktareFör att utföra avfuktning en del av ditt hus används en maskin som “suger ut” vatten ur luften.

De flesta avfuktare idag är optimerade för att vara så energisnåla som möjligt genom automatisk mätning av luftfuktighet och temperatur, samt ha så låg ljudnivå som möjligt. En hygrometer (fuktmätare) aktiverar bara avfuktaren när luften uppnått en viss nivå, och avaktiverar den när luftfuktigheten återställts till riskfria nivåer. På så vis sparar du pengar på minskad energiförbrukning jämfört med om den gick på full effekt dygnet runt, samt förlänger livslängden på avfuktaren.

Som tillval brukar även en displaypanel finnas vilken kan placeras någonstans i boytan för enkel överskådning. Du kan då alltså se fuktfuktigheten i husets olika områden där du har luftavfuktare installerad, exempelvis på vinden och i husgrunden.

Det finns ett antal olika sorters avfuktare med olika användningsområden. De fungerar lite olika, men utför i princip samma sak. Du kan även få hjälp med att installera avfuktare här.

 

Kondensavfuktare

En kondensavfuktare använder sig av en teknik liknande den i kylskåp. Luften sugs in genom ett rör till avfuktaren där ett kylelement fångar upp luftfuktigheten som kondenseras. Vattnet som fångats upp kan ledas ut ur huset. Den har en livslängd på 8-15 år, och kostar runt 10 000 kr. Nackdelen med kondensavfuktare är att de inte fungerar speciellt bra i utrymmen som har en temperatur på 12° C eller kallare, som t ex på husets vind under kalla årstider.

 

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare använder ett högabsorberande ämne kallat silica gel (sådant du hittar i små påsar i bl a nya skor), som roteras på en skiva samtidigt som en fläkt arbetar. En del av sorptionsämnet suger åt sig luftfuktigheten samtidigt som en annan del av sorptionsämnet torkas genom uppvärmning. Skivan roterar kontinuerligt för att sorptionsavfuktaren alltid skall vara effektiv.

Systemet är mycket effektivt och har längre livslängd än kondensavfuktaren pga färre rörliga delar. Livslängden är beräknat till ca 20 år. Sorptionsavfuktare fungerar i både varma och kalla utrymmen, såsom i krypgrund.

 

Kombinerade avfuktare

Det finns även kombinerade kondens- och sorptionsavfuktare som kan användas i kallare utrymmen. De har alltså den effektiviten som vanliga kondensavfuktare saknar i lägre temperaturer än 12° C. Används med fördel i garage, dåligt isolerade sommarstugor mm.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)