Avfuktning

För att förhindra att ditt hus drabbas av fuktskador så krävs en låg relativ luftfuktighet. Detta är mycket viktigt för alla husägare att kontrollera regelbundet, eftersom växande väderlek och klimat lätt kan driva in fuktig luft i huset, med mögelskador eller hussvamp som följd. Dessa angrepp på virket i huset kan bli mycket kostsamma att åtgärda, vilket gör att att förebyggande är bästa försvar.

Bästa sättet att skydda sig är genom att mäta luftens och byggmaterialets mättnad av vatten med en fuktmätare och installera en avfuktare. En tumregel är att ju lägre temperatur luften har i det berörda utrymmet i huset, desto högre relativ luftfuktighet. En uppvärmd vind eller husgrund minskar alltså risken för fuktskador och mögel.

 

Risker vid hög luftfuktighet

Att hålla nere luftfuktigheten i ett hus är mycket viktigt. Dels för att bevara huset från angrepp, men även för att behålla en hälsosam inomhusmiljö. Hög luftfuktighet är inte skadligt i sig, men kan ge upphov till många oönskade (och kostsamma) konsekvenser.

Mögel

Vid en luftfuktighet på 75% föreligger risk för mögeltillväxt. Ju högre fuktnivå, desto mer gynnsam miljö för mögelsvampen. Mögel som fått fäste kan få en kraftig tillväxt, vilket kan vara skadligt för de boende i huset pga giftiga mögelsporer i luften. Detta kallas för SBS - Sick Building Syndrome. Du kan läsa mer om sjuka hus på vår sajt, eller om mögel.

Hussvamp

Vid en så hög nivå som 95% luftfuktighet (vilket som lyckligtvis inte är vanligt i svenskt klimat) finns risk för att hussvamp skall uppstå. Får dessa fäste i huset gäller det att agera snabbt och sätta in åtgärder innan alltför stora skador orsakas på huset. Hussvamp bryter ner trä och kan förstöra hela hus om den får verka ostört under gynnsamma förhållanden. Du kan läsa mer om hussvamp på vår sajt Sjuka Hus.

Ohyra

Vissa sorters insekter och ohyra trivs i miljöer med luftfuktighet. Om exempelvis hussvamp får härja fritt skapar den i sin tur en miljö för ohyra att trivas i, då den bryter ner träet och frigör cellulosan i virket. Detta innebär lättåtkomlig näring och i kombination med fukt (vatten) gör att vissa insekter kan trivas. Läs mer om olika sorters ohyra.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)