Byggfukt

Byggfukt är den fukt som naturligt blir kvar i material efter att huset färdigställts. De flesta trämaterial absorberar fukt, men även betongen i husgrunden kan innehålla fukt innan den torkat ordentligt.

 

Byggfukt i trämaterial

Förr byggde man hus under de varma delarna av året, men nuförtiden sker byggnationer året om. Har man inget väderskydd när trästommen uppförs kan denna utsättas för regn som snabbt absorberas. Trä kan suga åt sig stora mängder vatten och måste därför torka ordentligt innan byggnationen fortsätter. Detta för att förhindra mögel, vilket kan bli ett stort problem när huset väl är färdigt.

Byggfukt i grund

Vad gäller fukt i husgrund är platta på mark särskilt känsligt. Detta pga att betongplattan är isolerad på undersidan vilket endast ger fukten en väg att försvinna, uppåt mot boytan. Det kan ta månader innan en platta på mark torkat såpass att den nått säkra nivåer, och kan därför bli en källa till mögel.

Om du bygger nytt hus, se därför till att företaget/byggmästaren du anlitat använder ett tillräckligt väderskydd för att skydda huset från regn. Om huset redan är färdigkonstruerat men har byggfukt kan du behöva anlita en avfuktning/saneringsfirma som avfuktar berörda områden och material.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)