Fuktmätare

FuktmätareFör att enkelt kunna hålla koll på luftfuktigheten i ditt hus – även där du inte befinner dig – behöver du en fuktmätare (även kallad hygrometer). Denna mäter den relativa luftfuktigheten (förkortat RF), dvs mängden vatten som finns bundet i luften.

Idag finns avancerade fuktmätare både som en handhållen enhet du bär med dig och som mätstationer du placerar ut i huset, exempelvis i krypgrund och på vinden. Dessa skickar trådlöst information om relativ luftfuktighet och temperatur till en basstation som du kan placera på lämplig plats för enkel överskådning.

Vissa modeller av fuktmätare har även inbyggd loggning av information som kan visas som diagram i en dator. På så vis kan du enkelt se luftförändringar över dygnets timmar, månader eller årstider. Även väderstationer kan användas till samma syfte. Vissa modeller finns även med automatisk övervakning som larmar om luftfuktigheten överstiger säkra nivåer.

 

Fuktkvotsmätare

Förutom ovanstående finns även fuktkvotsmätare, med vilken man mäter vattenhalten i byggnadsmaterial. Utmärkt för att kontrollera om t ex syllar eller takstolar utsätts för skadlig luftfuktighet, och kan vara avgörande innan åtgärder vidtas.

De används genom att de är utrustade med mätstift som trycks in i materialet varvid en fuktmätning genomförs. Då exempelvis trä binder fukt bättre än luft kan man därför inte förlita sig på att enbart mäta den relativa luftfuktigheten. Även om en avfuktare installerats kan materialet i huset fortfarande ha för hög fuktkvot. Detta kan då utgöra en grogrund för mögel även om den omgivande luftfuktigheten ligger på riskfria nivåer, varför en mätning av både relativ luftfuktighet samt fuktkvot i material bör utföras.

Stationär fuktmätare

Fuktkvotsvärden

Fuktkvot i material upp till 15% är acceptabla värden. Vid en fuktkvot på 15-20% föreligger risk för mögel och vid värden över 20% finns risk för både mögel och rötsvamp. Att sätta in avfuktning vid en fuktkvot på under 15% anses vara onödigt, men se till att värdena inte ökar.

Observera att om träets temperatur är lägre än 20°C måste man använda sig av en kompensationstabell, om fuktkvotsmätaren inte har inbyggd kompensation för detta. Notera även att tryckimpregnerat trä kan visa högre fuktkvot än vanligt virke, även om marginalen inte är stor.

Det finns firmor som utför ovanstående tjänster för en betydligt högre kostnad än vad dessa instrument kostar att köpa. Beslutar du dig för att köpa fuktmätare och göra jobbet själv, se upp med billiga instrument vars noggrannhet kanske inte är den mest pålitliga. En fuktkvotsmätare kostar mellan 500-1000 kr.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)