Krypgrund

Krypgrund

Krypgrunden är en konstruktion som är lik den äldre torpargrunden, vilka bägge är kallgrunder som ej är uppvärmda. Detta kan ge upphov till kondensering pga fuktig luft från utomhusmiljön när denna tränger in i grunden. Krypgrunden är tätare än torpargrunden, men släpper in fukt genom ventilationshål och genom den underliggande marken. Om inte marken runt grunden inte har tillräcklig dränering kan även regnvatten tränga in, vilket gör att en avfuktning krävs.

 

Avfuktning krypgrund

Att avfukta en krypgrund går till på ungefär samma sätt som för en torpargrund. Lösningen är ej att sätta igen ventilationshål för att stänga ute fuktig luft, då fukt från marken under grunden fortfarande tränger in. Man skall därför installera en frånluftsfläkt som driver ut luften när den uppnått en viss fuktnivå, eller installera en luftavfuktare. För att avgöra om en krypgrund behöver åtgärder kan en fuktmätare användas för att fastställa luftfuktigheten.

Eventuellt kan man bygga om grunden från kallgrund till varmgrund. Luften i krypgrunden kommer då vara uppvärmd och därmed minska risken för kondensation, eftersom varm luft kan bära mer vatten än kall. Vid en ombyggnation skall även allt organiskt material avlägsnas och marken isoleras. Detta för att eliminera alla objekt som mögel kan få fäste i, eller som eventuellt redan är angripna.

Behöver du hjälp med att kontrollera din krypgrund kan få få hjälp med det här.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)