Torpargrund

Torpargrund

Många äldre hus byggdes med torpargrund och senare krypgrund, dvs en ihålig grund som ventileras med utomhusluft. Avdunstning från marken och fuktig utomhusluft tränger sig in under huset, något som sker framförallt under sommaren då luften både är varm och har hög luftfuktighet.

Temperaturen i torpargrunden är alltid lägre än utomhusluften. Under fuktiga dagar under framförallt sommaren tränger fuktig luft in i grunden där luftfuktigheten kondenseras på materialytor pga den lägre temperaturen. Kondensen kan då tränga in i virket och ge upphov till mögelskador. Möglet kan tränga in i boytan, där dess sporer kan skapa en skadlig miljö för de boende med allergiliknande symptom som följd. Detta kallas för Sjuka hus syndrom.

 

Avfuktning torpargrund

Lösningen för att hindra fuktig luft att tränga in i torpargrunden är inte att isolera och sätta igen grunden. Marken under huset innehåller alltid en viss fuktighet vilken lätt tränger upp och ändå orsakar kondensation även om lufttillförseln är blockerad.

I stället bör en frånluftsfläkt installeras som blåser ut luft. Dessa fungerar automatiskt genom kontinuerlig mätning av luftens fuktighet, och aktiveras när den uppnått riskfyllda nivåer. Eventuellt kan även en avfuktare installeras. Om du vill ha hjälp från företag med att kontrollera din torpargrund kan du hitta det här.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)