Vind

Vinden är ett av de vanligaste områdena för angrepp av mögel eller husvamp. Utrymmet mellan yttertak och innertak kallas för vind, och kalluftventileras vanligen med luft utifrån. En ångspärr finns mellan vinden och boytan för att förhindra att fuktig luft stiger upp från exempelvis våtutrymmen, som i sådana fall skulle kondenseras i den kalla luften och orsaka fuktskador.

Även yttertaket måste hålla tätt så regnvatten inte tränger in. Isoleringen ovanför ångspärren binder lätt vatten, och kan ge en grogrund för mögel om inte taket sluter tätt.

 

Avfuktning vind

Att hålla vinden torr är viktigt eftersom den ofta ligger ovanför hela boytan. Mögel kan därför lätt sprida sig till luften i hela huset och orsaka hälsoproblem om det inte upptäcks och åtgärdas i tid. För att på enklaste sätt hålla luftfuktigheten på en ofarlig nivå (under 75%) bör en fuktmätning först utföras för att konstatera vilka åtgärder som krävs.

Om ångspärren mellan boytan och vinden av någon anledning saknas eller är skadad bör den ersättas. Det är speciellt viktigt i våtutrymmen, badrum i synnerhet. Fuktig varmluft från dusch kan lätt stiga upp genom taket och kondenseras i den kalla luften uppe på vinden.

Om yttertaket läcker måste detta självklart repareras. Kommer fukten utifrån genom taket kan detta isoleras från utsidan under takpannorna. Detta kräver dock en del arbete, men är ändå betydligt billigare än att mögelsanera hela vinden.

Kalluftsvind

Om man har en kalluftsvind som endast ventileras med utomhusluft finns risk för kondensation på samma sätt som i krypgrund. Detta kan motverkas genom att vinden värms upp och på så vis förhindrar kondensation, alternativt att en avfuktare installeras.

En avfuktare kan antingen vara av vanlig typ som blåser ut fuktig luft ur huset, eller vara av sorptionstyp som suger åt sig luftens fuktighet. Vattnet leds då ur huset genom en slang eller ett rör. Avfuktare mäter regelbundet luftfuktigheten och aktiveras endast när den når riskfyllda nivåer, vilket på sikt både sparar energi och ökar avfuktarens livslängd.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)